دختربودنـ

:: دختربودنـ

دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن!
دختر بودن یعنی پنکک زدن به جای صورت شستن!
دختر بودن یعنی كله قند و لی لی لی لی …
دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟!
دختر بودن یعنی الگوی خیاطی وسط مجله های درپیت
دختر بودن یعنی همونی باشی كه مادر و خاله و عمه ت هستن
دختر بودن یعنی انتظار خاستگار مایه دار!
دختر بودن یعنی چرا خونه اونقد کثیفه ؟؟!
دختر بودن یعنی دختر و چه به رانندگی؟ تو باید ماشین ظرفشویی برونی !
دختر بودن یعنی باید فیلم مورد علاقه تو ول كنی پاشی چایی بریزی!
دختر بودن یعنی نخواستن و خواسته شدن!
دختر بودن یعنی حق هر چیزی رو فقط وقتی داری كه تو عقدنامه نوشته باشه!
دختر بودن یعنی شنیدی شوهر سیمین واسه ش یه سرویس طلا خریده 12 میلیون؟
دختر بودن یعنی ببخشید میشه جزوه تونو ببینم؟!
دختر بودن یعنی به به خانوم خوشگل….هزار ماشالااااااا…
دختر بودن یعنی برو تو ، دم در وای نستا!
دختر بودن یعنی لباست 4 متر و نیم پارچه ببره!
دختر بودن یعنی خوب به سلامتی لیسانس هم كه گرفتی دیگه باید شوهرت بدیم!
دختر بودن یعنی كجا داری میری؟!
دختر بودن یعنی تو نمیخواد بری اونجا ، من خودم میرم!
دختر بودن یعنی كی بود بهت زنگ زد؟! با كی حرف میزدی؟! گوشیت و بده ببینم !
دختر بودن یعنی خیلی خودسر شدی!
دختر بودن یعنی اول ناموس پدر و برادر بعد هم ناموس شوهر !
دختر بودن یعنی با لباس سفید اومدن با کفن رفتن !
دختر بودن یعنی چون پیر شدم میخواد طلاقم بده رفته صیغه کرده !
دختر بودن یعنی فقط میتونی معشوق باشی..عاشق شدن هرگز !
دختر بودن یعنی اجازه گرفتن واسه هرچی ، حتی نفس كشیدن !!
دختر بودن یعنی وا یعنی چی کتکت میزنه مگه کم تو خونه از بابات خوردی..برو سر خونه زندگیت..مردم حرف در نیارن !!! …

 

 


کلبـــــــه احساســـــــــ منبع : کلبـــــــه احساســـــــــدختربودنـ
برچسب ها : یعنی ,دختر ,خونه ,بودن یعنی ,دختر بودن

بعضیـ

:: بعضیـ

بـــَعضی آدمـ هـآ رو نمی شــود دوست نـداشت!
آمــده اند تـآ دنیــآیِ سـیاه و سـفیدت را هـمرنگِ لبـخندشان کـُنند!
و بِ تـــو بفـهمانند کِ دنیـــا هــنوز جـایِ خـوبی ــَست بـرایِ نفـس کشـیدن./
حــتی اگــَرتمـآمِ عـمرت را بگـَردی هم،دلیــلِ دوست داشتــَنی بودنـشان را پیـدا نمی کـُنی!
نـه بـآ عـطرِ خـاصی بِ لحـظه هایِ تنهـاییت هـُجوم می آورنـد..
و نـه همـراهِ عـروسَکِ کـوچکِ آویـزان از آیـنه بـرایَت یـادآورِ روزهـایِ خـوب می شــوند.
نـه صـدایـِشان تـکه هایِ دلــت را بـَند می زنـَد.
و نـه رویـایِ قشـنگی برایـَت زمـزمه می کــُنند.
امـا طورِ عــجیبی هســتند! آفــریده شـده اند تـآ دوستــِشان داشتـه بـاشیم!
تـآ مهـربانی کــُنند!


کلبـــــــه احساســـــــــ منبع : کلبـــــــه احساســـــــــبعضیـ
برچسب ها :